Kérdését, véleményét, információit írja meg nekünk a következő címre:

alternativa.news@yahoo.com
 

Nagyvilág • Élő példa • Képzések • Közösségi kapcsolódás • Megtartó múlt

 
 

ECOVITA 2009

Ecovita 2009 – regionális fórum az ember és környezete egészségéért
November 27–29-én, a Kolozsvári Egészségügyi és Gyógyszerészeti Egyetem Napjai keretében az Expo Transilvania kiállítási központban rendezvénysorozatot tartottak az egészség jelentőségének tudatosítása, valamint a Kolozsváron és Erdély-szinten működő modern terápiás és egészséges-életmód szolgáltatások promotálása céljából. Az esemény szervezői: a kolozsvári Elmavital egészségügyi központ és az Expo Transilvania Rt.
Az eseményen három fő rendezvénytípus kapott helyet: kiállítás, konferenciák és gyakorlati bemutatók.

Előadások és workshopok

A háromnapos konferenciasorozat gazdag programot kínált a résztvevőknek, a rendezvényre nemcsak Kolozsvárról, az egész országból érkeztek előadók: főként orvosok, de pszichológusok, természetes alapanyagú gyógyászati és élelmiszer-készítményekkel foglalkozó tudományos kutatók, egyetemi előadótanárok, az alternatív terápiák területén működő civil szervezetek képviselői, szakírók, terapeuták is.
Az első nap műsorán a modern diagnosztikai és gyógyászati eljárások szerepeltek. A második nap programja két nagy fejezetet ölelt fel: délelőtt az oktatást, pszichológiát, személyiségfejlesztést érintő témákat, délután az egészséges táplálkozás és a természetes alapanyagú készítmények témakörét. A harmadik nap a környezetvédelem jegyében telt.
Hazai viszonylatban az elmúlt évtizedekben elszenvedett társadalmi stressz – akár az agyondolgozottság miattira gondolunk, akár az anyagi–társadalmi lehetőségek miatti frusztrációra – korlátozta a múltbéli beidegződések túllépését, beleértve a társadalmi struktúrához, a munkamegosztáshoz fűződőeket is. Irányítók és irányítottak, képzettek és képzetlenek, a társadalom legnagyobb része által az élet mentális vezérlésének a delegálása – ez volt a jellemző az utóbbi húsz évben is.
Amit ezen a rendezvényen megfigyelhettünk: újfajta kapcsolatok kialakulása azon kezdeményezések közt, amelyek a mai ember egészsége megteremtésén munkálkodnak. Remus Tănase, a Román Országos Komplementer Terápia Egyesület (Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România – ANATECOR) előadásából kiderült: mindezen törekvések számára a legelső kihívást az egészség modern fogalmának hivatalos szintre emelése és széleskörű elterjesztése jelenti. A korszerű egészségfogalom nem a betegségek hiányát jelenti, ezért sem egyéni, sem társadalmi szinten nem elegendő megbetegedések esetén közbeavatkozni – az egészséges életvitelt kell meghonosítani. Az előadásokon több értelmezéssel is megismerkedhettünk. Adrian Cranta pszichológus a tao hagyomány szerinti felfogást mutatta be, amely szerint az egészség, egyéni szinten, az élet dinamikus egyensúlyát jelenti, amelyben családi, társadalmi, anyagi és spirituális tényezők játszanak közre. Remus Tănase részletesen ismertette a modern értelmezést, amely szerint az egészség az élet hat – fizikai, emocionális, mentális, döntési, szociális és spirituális – dimenziójára terjed ki. Dr. Didi Surcel munkaügyi főorvos, tudományos kutató gyakorlati vonatkozásában sommázta a fogalmat: egészséges ember az, aki az álmait valóra váltja. Dumitru Branc megadta a spirituális értelmezést: egészséges az, aki ugyanúgy érez és gondolkodik, ahogyan cselekszik.

A szolgáltatások kínálatáról

Az egészséghez és egészségeses életmódhoz kapcsolódó törekvések új jellemzőkkel bírnak mind a szervezés, mind az egymásközti kommunikáció szintjén. Köztudott, hogy üzleti tekintetben a szolgáltatások hálózatisága van elterjedőben, ugyanakkor a különböző szakmák közt egyre inkább a partnerség kialakulása figyelhető meg. Hasonlóan ahhoz, ahogy a hagyományos kínai gyógyászatban a táplálkozásnak és a szűkebb értelemben vett gyógyászatnak egyformán fontos szerepet tulajdonítottak, ma a medicina és általában az életmód kerül egymással egyre szorosabb kapcsolatba. Tudjuk, hogy az ökológiai élelmiszernyersanyagok előállítása alapos ismereteket és folyamatos továbbképzést igényel, ugyanakkor, például a biodinamikus gazdálkodásban, a természetben végbemenő folyamatok állandó követését, nemcsak racionális, de intuitív szinten is. Amivel a táplálékelőállítás az expón a cégek kínálatában kiegészült: egy olyan irányzat, amely a táplálkozást új tudományos alapokra helyezi, az ételkészítést pedig a művészet szintjére emeli – ezáltal a korszerű gyógyászati eljárások méltó partnerévé válik, az életvezetés területén.
A rendezvényen az egészségügyi szolgáltatások kínálata igen gazdag volt, ezen belül különös súllyal szerepeltek a modern gépi diagnosztikai eljárások. Közülük például az íriszdiagnosztika többévszázados hagyományra tekint vissza, az eljárás gépesítése viszont nemzetközi viszonylatban is újnak számít. A rendezvényen a közönség az egészségügyi csúcstechnológiával találkozott – ma ezeknek a felszereléseknek jórésze Kolozsváron állandó jelleggel működik.
A kínálat másik nagy fejezetét a táplálékkiegészítők, illetve a gyógynövény- és más természetes alapanyagú készítmények alkották. Különlegesség, hogy például a rendezvényen bemutatott funkcionális élelmiszerek helyi fejlesztésűek és előállításúak.
Rendkívül népszerűek voltak az egészséges életmóddal, személyiségfejlesztéssel, ezotériával kapcsolatos kiadványok, ezeknek igen gazdag választékát nyújtották a könyvstandok.
A rendezvényen jelen voltak az egészségmegőrzést célzó, évezredes hagyományokra visszatekintő keleti sportok, új gyógyászati eljárásként a bowtech, kozmetikai szolgáltatások, valamint számos más módszer és szolgáltatás.

Oktatás az új korban

Számos előadás és bemutató foglalkozott az oktatás kérdésével. A konferencián megtudtuk: a korszerűtlen oktatási módszerek, a számítógép- és tévéfüggőség eredményeként egyéni szinten a jobb és bal agyfélteke közti kommunikáció elsorvadása következik be, ami társadalmi szintű jelenségeket okoz. Az oktatásban az érzékletesség hiánya, az információk kreatív feldolgozásának és a tanulságok hosszú távú tárolásának akadályozottsága tanulási nehézségekhez, az életünket elárasztó nagymennyiségű információ feldolgozásához szükséges speciális képességek kifejlődése helyett ezek elsorvadásához, beszűküléshez vezet. Másrészt, az érzéki szintű élmények tudatosodásának gátoltságából következően általánossá válik a tudatos cselekvés, választás helyetti manipulált viselkedés, a divatok öntudatlan követése.
Az információk robbanásszerű gyarapodásával és széleskörű hozzáférhetőségével jelzett, új képességeket feltételező új korban szükség van a generációk egyidejű fejlődésére, a gyermekek számára az oktatási intézményeken túl a család hathatós támogatására is. A gyermek- és fiatalkori oktatásban, nevelésben a játéknak különleges szerepe van, ennek alkalmazását több kezdeményezés is bemutatta, a Waldorf-pedagógiától az egészséges életstílus promotálására irányuló kezdeményezésekig. Nem hiányoztak a felnőttekhez szóló személyiségfejlesztő módszerek sem: az érzelmi felszabadulási technikák, a sahaja jóga. Mint azt az aurafotózással foglalkozó Jakab Attila elmondta: az egyéni fejlődés egyik legjobb követési módja a gépi állapotfelmérés, ez mind az egészség, mind pedig az érzékek kifinomultságának ellenőrzésére alkalmas. Ismeretes, hogy ezeknek a képességeknek a kifejlesztése hosszas munkát igényel – a jelen helyzetben ugyanakkor új oktatási programok kialakítását, a felhalmozott tudásnak oktatási, fejlesztési programokba konvertálását.

A fejlődés során szakaszonként az egyéni munka kerül előtérbe, amely minőségi ugrást eredményez. Ezt követően az egyénnek alkalma nyílik a többiekkel való találkozásra, annak felismerésére, hogy mások is járják a maguk útját. Egy ilyen találkozás szép példája volt az Ecovita-konferencia: tanítóink találkozása, talán máris a kritikus tömegben – dr. Crina Veres családterapeuta elmondása szerint Kolozsvár szintjén elegendő 15 hasonlóan gondolkodó embernek együttműködnie ahhoz, hogy hatásuk legyen a település közösségének szemléletére.
Remus Tănase elmondta: egyedül Romániában létezik törvény a komplementer terápiák alkalmazásának szabályozására. Conf. Dr. Liana Mărgineantól, a rendezvény főszervezőjétől megtudtuk: az „ökológiai alfabetizálás” részeként négyéves felsőfokú egészségügyi képzés indítását tervezik, amelyen az alternatív és komplementer terápiákat fogják oktatni.

Ajánlott web-oldal:
http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_medicina_alternativa.php
Ajánlja ezt a hírt ismerősének:

Hozzászólok!

Created 10-02-07 18:35 | Last change 10-02-07 18:36
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
Send anonymously or enter name:
Email:
Please retype the anti-spam code "6256":
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one