Kérdését, véleményét, információit írja meg nekünk a következő címre:

alternativa.news@yahoo.com
 

Nagyvilág • Élő példa • Képzések • Közösségi kapcsolódás • Megtartó múlt

 
 

EXPOEZOTERIC 2010

EXPOEZOTERIC IV.

„Két farkas - életfilozófia cseroki-módra

 

Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta:

- Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz: a düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. Másikuk a Jó: az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.

Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:

- És melyik farkas győz?

Az öreg indián mosolyogva válaszolt:

- Az, amelyiket eteted."

Október 29–31-én Kolozsváron kiállítással egybekötött konferenciát tartottak a komplementer terápiás eljárásokról. A rendezvény három napja alatt a Honvéd utcai City Center közel százfős konferenciaterme végig zsúfolásig volt telve a nem konvencionális gyógymódokra kíváncsi közönséggel.

A konferencián közel harminc - többségében hazai, illetve Romániából külföldre származott - előadó beszélt a különböző komplementer terápiákról. A szervezők bevallottan azért tartják meg évről évre az ország több városában - Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Szebenben, Besztercén, Kolozsváron - a konferenciát, hogy felkeltsék a figyelmet az új, vagy sok esetben újra felfedezett, a népi gyógyászatban ősidők óta ismert terápiás eljárások iránt, amelyek többnyire kevésbé invazívak, mint a konvencionális gyógymódok, vagy amelyeket az érintettek maguk is megtanulhatnak és önállóan végezhetnek.


A rendezvény azonban ennél sokkal többet nyújtott a közönségnek, az előadók többsége ugyanis kitért azokra a társadalmi körülményekre is, amely között a ma legelterjedtebb problémák, főleg lelki gondok kialakulnak.

 

Kilábalás a krízisből - ezoterikus szemmel


Több előadó Einstein azon nézetére hivatkozott, amely szerint a problémákat soha nem lehet megoldani azon a tudatszinten, amelyen létrejöttek. Szerintük a mai gazdasági krízis egy ilyen probléma, amelynek megoldásához javasolják a mai, anyagias életvitelünknek a spiritualitás dimenziójával való gazdagítását.


A mai ember fő problémái közül Daniela Fechete pszichológus a mindenáron megfelelés kényszerét emelte ki. Elena Bucur ezoterikus szellemiségű megfogalmazásban tolmácsolta a gondolatot: életenergiánk átengedése másoknak - például a média sztárjainak. Lucia Vlad professzorasszony kiemelkedő problémaként említette a korai öregedést, amelyet életmódunk egyenes következményének tekint. Benjamin Disraeli angol politikust idézte, aki szerint „az egészség az az alap, amelyre a boldogság és az emberek cselekvési hatalma épül". Elena Ignat terapeuta a problémák fő okaként az elfogadásra való képtelenséget említette - Constantin Dorneanu asztrológus ezt a szeretet gyakorlásának mint a krisztusi tanítás fő leckéjének kétezer éves hanyagolását fogalmazta meg.


Az egyéni gondok kezelésére a terapeuták számos eljárást javasoltak. Victor Păun előadó ennél sokkal tovább ment: felvázolta a társadalmi szintű gyógyulás forgatókönyvét. Ebben a folyamatban két fő fázist különített el: a csoporton belül megfelelő számú ember, egy „kritikus tömeg" kellő tudatszintre fejlődését, majd köréjük kisebb közösségek szerveződését. Ezek hálózatszerűen kapcsolódnak egymáshoz részvételi demokráciájú nagyobb közösségbe, amelynek alapja a jólét, a műveltség és a magasabb tudatszintre ébredettség. Az előadó az egyéni fejlődés jelenlegi fázisában a hangsúlyt a dinamizáló közösségben való részvételre, önkifejezésre, az egyéni feladatok megtalálására és vállalására helyezte - ez, véleménye szerint, a közösség szintjén is sorsbeteljesítő erejű.


Út a tudatváltáshoz


Az ismertetett módszerek többsége az egyéni problémák kezelésére kínált lehetőséget. Az eljárások összefüggtek az ezotériában magasabb rezgésszintre hangolódásként ismert elvvel.


Az eltérő rezgésszintre hangolódás alapja a kívánt rezgésű tárggyal, jelenséggel, tudással való találkozás. Az expó standjain ezt a célt szolgáló tárgyak, készítmények, termékek szerepeltek. Az előadásokon és workshopokon, a többi módszer mellett, ezeket is ismertették. Az alábbiakban csupán pár előadásra térünk ki, a teljesség igénye nélkül.


Elsődleges módszernek számító, és a legelterjedtebb lehetőség a rezgésszint változtatására: a tájékozódás, az olvasás. A kiállítási rész ugyan viszonylag szűk volt, a standok a folyósón és egy kisebb teremben kaptak helyet, ám több könyvkiadó, illetve forgalmazó szerepelt, a spirituális, önismereti, terápiás technikákkal kapcsolatos és életmód-könyvek gazdag választékát kínálva.
Vasile Păun előadásában kiemelte az olvasás fontosságát az önmegismerési folyamatban, az „önmagunkra ébredésben" - ennek most reneszánszát éljük, ezt tükrözi a spirituális szellemiségű könyvek iránti egyre nagyobb érdeklődés.


A magasabb lelki rezgésre való hangolódás másik ismert, gyakori módja az ásványok alkalmazása. A kiállításon többen állítottak ki féldrágakövekből készült tárgyakat, ékszereket, illetve olyan ásványtermékeket, amelyek például a víz kezelésére használatosak. Utóbbiak közé tartozik a sungit ásványi kőzet, amely a világon egyedül az Oroszországtól észak-nyugatra található Karéliában található, és amely antioxidáns hatású természetes fulleréneket tartalmaz. A sungiton átszűrt víz gyulladás- és fertőzésgátló, jó hatással van cukorbetegség, ízületi bajok, szív-érrendszeri és egyéb betegségek esetében. A sungitról dr. Constantin Teodorescu egyetemi tanár, nyugalmazott katonatiszt tartott előadást.


Eugen Niculescu a rudráksa gyöngyöket ismertette. Ezek természetes képződmények, a Elaeocarpus ganitrus fa magvai, amelyeknek terápiás erőt tulajdonítanak. A név szaszkritül azt jelenti: Shiva istennő szeméből született. A magvak bordázottak, a rajtuk levő élek száma 1-től 14-ig terjed, és úgy tartják, terápiás és spirituális hatásuk az élek számától függ. Általában a nagyobb magvakat tartják értékesebbeknek, ám a legkeresettebbek az egyélű magvak. A rudráksa gyöngyök hosszú idő alatt fejtik ki hatásukat, ezért ezekből többnyire huzamosabb ideig testközelben tartható cikkeket, például ékszereket - kaperecet, nyakláncot - készítenek.


Kívánt rezgésszintre hangolódás történhet gépek segítségével is, ugyanakkor léteznek felszerelések a szervezet rezgéseinek mérésére. Rezgésbeállító eszköz az ELF, amely alacsony frekvenciájú elektromágneses rezgéseket állít elő - mind a termék, mind az azzal végzett terápia eredetileg innen kapta a nevét (extremely low frequency, az eljárás magyar neve: változó mágneses teres kezelés), az országban a készülék Spiridus kereskedelmi néven került forgalomba. A berendezés működésének alapjánál az a megfigyelés áll, hogy különböző relaxációs technikák, jóga, reiki, sugárzó technika stb. alkalmazása esetén megnő a szervezet regenerálódási képessége. A relaxációs technikák alkalmazása ugyanakkor együttjár az alkalmazó személy agyhullámainak alacsony frekvenciára hangolódásával - amennyiben az illető nem önállóan alkalmazza technikát, a terapeuta agyhullámainak alacsony frekvenciájával is. A konferencián tartott ismertetőben főként az ELF-terápia hatásairól esett szó.


Dr. Mihaela Ichim orvos a félelemnek Rescue Bach-virágterápiás készítménnyel való kezelésében szerzett tapasztalatairól tartott előadást. A Bach-virágterápia lényege, hogy a diszharmonikus állapotokat visszavezeti bizonyos számú alapvető állapotra. Ezeket Edward Bach hibáknak nevezte, amelyekhez egy-egy erényt rendelt hozzá - a lelki egység egy-egy fokozatát -, valamint egy-egy növényt, amelynek alkalmazása segít átlendülni a megfelelő egyensúlyi állapotba. A kísérletben Ichim doktornő többször alkalmazta a készítményt, egyéb módszerekkel együtt: tudatos légzés, reiki, masszázs, homeopátia, gemmoterápia (rügyterápia), bocsánatterápia.
A Bach-terápia mindahány alkalmazása után aurafotót készítettek a kliensről. A felvételekkel követték a kliens csakráinak tisztulását, aurája formájának és színezetének változásait.
Az aurafotót a kliens kérésére is végzik, állapotfelmérésre. Az aurafotózás tulajdonképp a különböző frekvenciájú tartományokból felépülő emberi energiamező színekben és formákban történő leképezése. Az emberi aura méretéből, alakjából, fényéből, színharmóniájából, ún. épségéből az elemzők következtetéseket vonnak le a kliens mentális, érzelmi és fizikai állapotára vonatkozóan, minthogy az aurát az élő emberhez szervesen hozzátartozó, a fizikai test és a külső környezet közötti rétegezett zónának tekintik, amelyen keresztül folyamatos energiaáramlás történik, a rétegekben lejátszódó folyamatok pedig az ember lelki és mentális állapotában tükröződnek. Az aura olyan energiatartalékot is képez, amelyet az ember szükség esetén felhasználhat. Az aurafotó segítségével történő állapotfelmérésről Jakab Attila és Brigitta tartott ismertetőt egy workshop keretében.


A kranioszakrális terápiát Mihaela Gugu, az amerikai Upledger Intézet munkatársa ismertette. A kranioszakrális terápia az oszteopátiából fejlődött ki, utóbbi szülőatyja dr. Andrew Taylor Still amerikai orvos volt, akinek a polgárháború idején három gyermeke halt meg agyhártyagyulladásban, és aki az akkor ismert módszerekkel nem tudván segíteni rajtuk, új módszert kezdett el kutatni, amelyet később a „csontok tudományának" nevezett el. Alapgondolata, hogy ha valahol a szervezetben - a csont- vagy az izomrendszerben, a keringési rendszerben vagy valamelyik szervben - egy blokk jön létre, az távolabbi szervekre, illetve az egész szervezetre kihat, minthogy a szervezet egységes egészként funkcionál. Az általa kidolgozott módszer másik alapelve, hogy a szervezet természetes öngyógyító, regeneráló képességgel rendelkezik - a blokkok feloldásával a terapeuta ezt segíti elő. Tanítványa, William Gardner Sutherland főként a koponyacsontokat tanulmányozta, őt ugyanis lenyűgözte a felismerés, hogy ezek a csontok mozognak, a köztük levő varratok nem kapcsolják mereven egymáshoz. A ma alkalmazott, igen szelíd - invazív jellegében a masszázs és a reiki közé tehető - módszert dr. John Upledger vezetésével fejlesztették ki, lényege a kranioszakrális rendszer feszültségmentesítése a kötőszöveteken keresztül, a gerincvelő-folyadék ritmikus pulzálására hangolódva. A terápia neve a koponya és a keresztcsont latin elnevezéséből (cranium és os sacrum) származik.


A konferencián szó esett az igen ismert táplálékkiegészítő-alapanyagról is, a pecsétviaszgombáról (Ganoderma lucidum), a „növények királyáról". A rendezvényen Marian Paraschiv bukaresti orvos, dietetikus, a természetes táplálkozás szakértője ismertette legújabb könyvét - Segítség a felemelkedésben. Az élő táplálék és királyi táplálékkiegészítők (Ajutoare pentru înălţare. Hrana vie şi suplimente alimentare regale) -, ennek kapcsán tért ki, egyebek közt, a ganoderma hatására, valamint egy sor olyan eljárást, gyakorlatot, illetve mozzanatot megemlített, amelyek testi-lelki egészségünkre, életünkre jótékony hatással vannak: tudatos légzés, az aha-élmények során bekövetkező felismerések, a megváltásnak megélt érzelmi felszabadulás.

 

Közösségi szintű váltás, a fenntarthatóság jegyében


Az utóbbi idők egyik leggyakrabban emlegetett problémája a fenntarthatóság. Gyakorlati jellegű, ám a hallgatóság által nagy érdeklődéssel kísért mozgalmat mutatott be Florin Baciu, a kolozsvári agráregyetem hallgatója: a permakultúra terjedését. Ez egy olyan gazdálkodási rendszer, amelynek kialakításához nem csupán gazdasági, de etikai meggondolások is vezettek, alapjánál pedig olyan általános elvek állnak, amelyek a természetet tisztelő gazdálkodónak és a mai, környezetvédő fogyasztónak egyaránt sajátjai. Nevében is kapcsolódik a fenntarthatósághoz, a szó a „permanent culture" (állandó kultúra) kifejezésből származik. A rendszer a természetközeliségben túllép a biotermesztésen, illetve annak egy speciális ágazataként tekinthető: olyan struktúrák kialakítását célozza - nemcsak a gazdaságok, de az emberi települések szintjén is -, amelyek a természetben fellelhető rendszereket utánozzák. A fokozatosságra épül, mind a kialakítandó szerkezetet, mind az ahhoz vezető lépéseket illetőleg.


A konferencián ismertetett legnagyobb lélegzetű kezdeményezés is a fenntarthatósághoz kapcsolódik, az All Together Alapítványé, amely azért lobbizik, hogy a következő környezetvédelmi témakörű Föld Csúcstalálkozót Romániában tartsák meg, 2012-2013-ban. A kezdeményezésről, illetve a csúcstalálkozó munkálatainak alapját képező Föld Chartáról és az abban leszögezettek alapján kidolgozott stratégiai tervről az alapítvány alelnöke, Alexandru Tokar, az októberi bukaresti előkészítő konferenciáról pedig az egyik főszervező, Angela Socolean beszélt. A chartában foglaltak, illetve a javasolt módosítások ismertetéséből kiderült: ma már a fenntartható fejlődés nem csupán környezetvédelmi, gazdasági és szociális, de egyre inkább kulturális kérdés is - beleértve az oktatást, ismeretterjesztést és a spiritualitást. A Föld Csúcs munkálatait előkészítő munkacsoportok javaslatai közt szerepel, egyebek közt, az élő bolygó fogalmának általános bevezetése és a Föld jogainak elismertetése. Az alapítvány támogatja a csatlakozást a Föld Charta Mozgalomhoz, az erre vonatkozó útmutatás megtalálható a szervezet honlapján.
Az alábbiakban rövid ismertetőt közlünk a Föld Chartáról, valamint kivonatot a dokumentumból.


Mi az a Föld Charta?

 

A Föld Charta egy nyilatkozat a XXI. században élő igazságos, fenntartható és békés globális társadalom kialakítását célzó alapelvekről.

Célja egy új, a kölcsönös egymásrautaltságra és a közös felelősségre épülő átfogó érzés kialakítása az emberekben, a földi család és a nagyobb életközösség jóléte érdekében. A Charta a remény kifejezése, és felhívás minden emberhez a globális együttműködések kiépítésére történelmünk e kritikus időszakában.


Részletek a Föld Chartájából

 

Alapelvek

I. AZ ÉLETKÖZÖSSÉG TISZTELETE ÉS VÉDELME

1. A Föld és az élet sokszínségének tisztelete

a) Minden élőlény kapcsolatban áll a többivel, és minden életforma értékekkel rendelkezik, tekintet nélkül arra, hogy milyen értéket képvisel az emberek szemében.

b) Hiszünk minden emberi lény vele született méltóságában, valamint az emberiség intellektuális, művészi, etikai és spirituális értékeket teremtő képességében.

2. Megértő, részvét-és szeretetteljes gondoskodás az életközösségről

a) A természeti erőforrások birtokolásának, felhasználásának joga magában hordozza a környezeti károk megelőzését és az emberi jogok védelmére való kötelezettséget.

b) A növekvő szabadsággal, tudással és hatalommal együtt jár a nagyobb felelősség is a közjó elősegítésére.

3. Igazságos, részvételi jogokon alapuló, demokratikus, fenntartható és békés társadalmak építése

a) Biztosítanunk kell az alapvető emberi és szabadságjogokat a közösség minden tagja számára. Függetlenül az élethelyzetétől, minden egyén számára lehetőséget kell adnunk a kiteljesedésre.

b) Támogatnunk kell a társadalmi és gazdasági igazságosságot, amelynek keretében minden egyén létbiztonságot és értékteremtő, az ökológiai egyensúlyt felelősen kezelő megélhetést találhat.

4. A Föld szépségének és bőségének megőrzése a jelen és a jövő nemzedékei számára

a) Minden nemzedék tetteinek szabadságát a következő nemzedékek szükségletei minősítik és határozzák meg.

b) A Föld emberi és ökológiai közösségeinek hosszú távú virágzását támogató értékek, hagyományok és intézmények átadása a következő nemzedék részére."

Forrás: http://www.rec.hu/foldcharta/


A 2010-es Expoezoteric előadói a plénumban:


Dr. Carmen Vasile egy. adj. (Nagyvárad)
Dr. Crina Veres, orvos (Kolozsvár)
Aim
é Cristie, viselkedés specialista (Ausztrália)
Szilágyi Géza (Marosvásárhely)
Prof. Elena Bucur (Kolozsvár)
Prof. Lucia Vlad (Kolozsvár)
Dr. Vasile Păun
Prof. dr. Constantin Teodorescu (Bukarest)
Ioan Colcear, biológus kutató (Kolozsvár)
Mihaela Ichim, orvos (Iaşi)
Elena Ignat (Raza Ra), terapeuta (Bukarest)
Alexandru Nicolici, asztrológus (Nagyvárad)
Mihaela Gugu, Upledger Intézet (A.E.Á.)
Constantin Dorneanu, asztrológus (Câmpulung Moldovenesc)
Eugen Niculescu
Kira Karolina (Kolozsvár)
Victor Chirca (Déva)
Paul Ionescu mérnök (Arad)
Maria Şandor (Kolozsvár)
Daniela Fechete, pszichológus (Nagyszeben)
Marian Paraschiv, orvos, Brassói CESAN Egyesület
Angela Socolean, a Besztercei Televízió szerkesztője
Alexandru Tokar mérnök, a SETRAS Egyesület elnöke (Déva)
Florin Baci, egy. hallg. (Kolozsvár)
Ana Buzas (Kolozsvár)
Marinela Căluşeru, képzőművész (Nagybánya)
Dr. Larisa Dumbrava, orvos (Nagyvárad)
Norica Sebastiana Moise (Kolozsvár)
 

Előadók a workshopokon:


Horaţiu Mihail (Bukarest)
Jakab Attila, bioterapeuta (Magyarország)
Prof.dr. Constantin Teodorescu (Bukarest)
Crina Vereş, orvos (Kolozsvár)
Liliana Maurer, Vywamus Központ (Temesvár)
Mihaela Gugu mérnök
Dr. Victoria Tatu, orvos (Kolozsvár)
Dr. Vasile Păun
Daniela Fechete, pránanadi mester (Nagyszeben)
Victor Chirca (Déva)
Emilia Chiţan, terapeuta (Kolozsvár)
.

 

Ajánlja ezt a cikket ismerősének:

Hozzászólok!

Created 11-01-17 15:17 | Last change 12-07-03 15:05
Send anonymously or enter name:
Email:
Please retype the anti-spam code "6029":
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one