Kérdését, véleményét, információit írja meg nekünk a következő címre:

alternativa.news@yahoo.com
 

Nagyvilág • Élő példa • Képzések • Közösségi kapcsolódás • Megtartó múlt

 
 

150 éve született Páter Béla

Created 10-10-03 19:37 | Last change 10-10-03 19:39

150 éve született Páter Béla

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület agrártudományi szakosztálya, az Erdélyi Kárpát-Egyesület, valamint a Szász Pál Egyesület szervezésében 2010. szeptember 10–12-én megemlékező ünnepségsorozatot tartanak Páter Béla születésének 150. évfordulója alkalmából.

Programterv:

• 10-én, pénteken délelőtt 9.30-kor az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem (Monostori út 3-5.sz.) területén található Páter-emlékhelyek (agrobotanikus kert, emlékplakett a rektorok csarnokában) meglátogatása - gyülekezés a rektori épület bejáratánál; délután 3 órától tudományos ülésszak az EME előadótermében (Jókai u. 2. sz.).
• 11-én, szombaton Páter Béla-emléktúra; gyülekezés 9 órakor a monostori végállomásnál.
• 12-én, vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet az evangélikus-lutheránus templomban (Kossuth Lajos u. 1. sz.), majd koszorúzás a templom udvarán elhelyezett Páter Béla-emlékplakettnél.

Páter Béla

(1860-1938)

 

A neves gyógynövénykutató 1860. szeptember 9-én született a Sáros megyei Eperjesen. Ősrégi szepesi család sarja. Elődei - a lőcsei városi levéltár adatai szerint - a XVI. század óta Lőcsén laktak. Páter Béla családja csupán egy évig tartózkodott Eperjesen, 1861-ben újra Lőcsére kerültek, Páter Béla itt végezte elemi és középiskolai tanulmányait. Később a Budapesti Tudományegyetemen és a Királyi József Műegyetemen tanult. 1883-ban természetrajz- és földrajzszakos középiskolai tanári oklevelet szerzett (más szerzők szerint 1882-ben végzett).

1882-1884 között a Budapesti Királyi József Műegyetem növénytani tanszékén dolgozott mint tanársegéd, majd 1884-ben a Kassai Gazdasági Tanintézet növénytani tanárának nevezték ki.

1893-ban áthelyezték a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézethez. Páter 1893-1912 között a kolozsvári Állami Vetőmagvizsgáló Állomás vezetőjeként a lóheremag tisztításának és arankamentesítésének az úttörője.

1904-től gyógynövénytermesztési kísérleteket folytatott. Megszervezte a gyógynövény-botanikus kertet, és vegyi laboratóriumot szervezett a hatóanyagtartalom meghatározására. Ebből a magból fejlődött ki Kolozsváron a világ legelső gyógynövény-kísérleti állomása, ennek igazgatója volt 1931-ig. Nem kevesebb, mint 136 fajjal kísérletezett, a legtöbbnél első ízben ő közölt adatokat a termesztésbevonás lehetőségeiről és a terméshozam gazdasági vonatkozásairól. Műtrágyázási kísérletei úttörő jelentőségűek.

1906-ban a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen megszerezte a „növénymorfológia és -ökológia tudományok magántanára" képesítést. 1907-ben az egyetem magántanára lett.

1910-ben kinevezték a Gazdasági Akadémia igazgatójának. 1913-1914 között a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem növénytani tanszékének ideiglenes vezetője volt - erről a tisztségéről lemondott, hogy folytathassa tanári munkáját a Gazdasági Akadémián és gyógynövény-kutatásait. A tudományegyetemen 1920-ig a gyógyszerész-hallgatóknak gyógynövény-ismeretet adott elő.

1920-ban, a hatalomváltozás után a Magyar Földművelési Minisztérium felajánlotta Páter Béla számára a Budapesti Kertészeti Tanintézet igazgatói állását, de ő választott hazájában, Kolozsváron maradt, Farkas Árpáddal együtt - a többi tanár Magyarországra távozott. A következő évben, 1921-ben viszont kénytelen volt megválni a Gazdasági Akadémia igazgatóságától és tanári katedrájától. 1922-től Martinovici Constantin újonnan kinevezett rektor mellett, ha nem is hivatalosan, de ügyvezető társrektorként működött.

 

Kolozsvári tanárkodása idején hangsúlyossá vált szakírói tevékenysége.

1895-ben megjelent a Népszerű gazdasági növénytan az alsófokú gazdasági iskolák számára című tankönyve, valamint A gabonafélék, a burgonya és a szőlő legfontosabb gombabetegségei című szakkönyve. Egy év múlva tette közzé Állattan földművesiskolák számára című tankönyvét, amely a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán első díjat nyert.

A gyógynövényekről első írása 1905-ben jelent meg. Cikkeinek többségében a gyógynövények leírásával, gyógyhatásuk ismertetésével foglalkozott. Felhasznált minden alkalmat, hogy írásaival népszerűsítse a gyógynövények jelentőségét és felhasználását.

1922-től kezdve több román nyelvű közleményt jelentetett meg, sőt, többnyelvűeket is.

1923-ban önmaga számára csendes ünnepként jegyezte fel ezredik szakcikkének megírását - haláláig feltételezhetően még 200 cikket írt.

1931-ben Al. Potloggal közösen nyolcvan oldalas könyvben száz termesztett és vadon termő növényfaj leírását közölték.

 

Igen jelentősek voltak az általa összeállított teakeverékek, ezek Európában is közismertek voltak: Sklerose-Tee - szklerózis elleni tea, Rheuma-Tee - reuma elleni tea, Gallenstein-Tee - epekő elleni tea, Magen-Tee - gyomor-tea, Abfür-Tee - hashajtó tea, Blasen und Nieren-Tee - vízhólyag- és epe-tea, Husten-Tee - köhögés elleni tea, Keuchhusten-Tee - szamárköhögés elleni tea, Lungen-Tee - mell-tüdő tea, Entfettungs-Tee - elhízás-elleni tea, Frauen-Tee - női betegségek elleni tea, Milch-Tee - tejfakasztó tea, Transpirations-Tee - izzadság elleni tea, Nachtscheitz-Tee - éjszakai izzadás elleni tea, Hämoroidal Tee - aranyér elleni tea, Blutreinigungs-Tee (für Kinder und Erwachsen) - vértisztító tea gyermekeknek és felnőtteknek, Geschwur-Tee - fekély elleni tea, szájöblítő, Kinder-Tee - gyermek tea, Nerven- und Schlaf-Tee - idegnyugtató, altató tea. Kartondobozba csomagolva „Prof. Dr. Páter-tea" néven, Brassóban kerültek forgalomba.

1900-ban Páter Béla is részt vett Magyarország küldöttségében a párizsi világkiállításon, ahol munkásságát és gyógyteáit aranyéremmel jutalmazták.

1907-től megszervezte a vadon termő gyógynövények begyűjtését. 1932-ben megalakította a Cooperativa Adonis nevű gyógynövénygyűjtő és -értékesítő szövetkezetet.

 

Páter Béla magatartását mindvégig a közjóért való tenniakarás jellemezte.

Kolozsváron hamar bekapcsolódott a város közéleti tevékenységébe. 1914-ben gyermeknyaraltatást szervezett, több nyaralótelepet vont be a külvárosi gyerekek egészséges üdültetésébe. Elsőként vezette be a védnöksége alatt álló iskolákban a rendszeres iskolai tejszolgáltatást.

Az 1920-as években újraszervezte a háborúban megsemmisült erdélyi méhészgazdálkodást.

Elsősorban az Erdélyi Gazdasági Egyletben működött, ahol előbb igazgató-választmányi, 1925-ben pedig tiszteletbeli tag lett. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi tagja volt, majd Szádeczky-Kardoss Gyula halála (1935. november 8.) után az egyesület Természettudományi Szakosztályának elnöki tisztét töltötte be. Ezenkívül az Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányi tagja, majd elnöke, Kolozsvár szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja, és a város gazdaságait ellenőrző bizottságának elnöke volt. Éveken keresztül presbitere az evangélikus egyháznak, 1925-ben főgondnokká választották.

 

Akárcsak sok kolozsvári kortársa (és a maiak is), nagyon szerette a Bükk-erdőt. Sokat járt ide kirándulni és botanizálni. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Erdély című folyóiratában ismerteti a Bükk-erdő növényvilágát.

Az általa annyiszor bejárt útszakasznak az EKE vezetősége - tekintettel arra is, hogy élete utolsó éveiben a neves botanikus a szervezet elnöke volt - a Páter-út nevet adta. A helyiek által Flãmândának ismert forrást Páter-forrásnak nevezték el.

 

1938. június 21-én halt meg Kolozsváron, ott is temették el. Halálát egy tragikus körülmény okozta. Tüdőgyulladásából még nem teljesen felépülve, orvosa tilalma ellenére elindult a Szamos partján botanizálni, s belecsúszott a folyóba. Arra járó emberek kimentették, hazavitték, de kiújult tüdőgyulladásából már nem tudott felépülni.

Páter Béla szerteágazó tudományos, tudománynépszerűsítő, szakpedagógusi-szakírói és emberbaráti jellegű munkásságával írta be a nevét a magyar tudománytörténetbe.

 

Farkas Zoltán

 

Páter Béla emlékezete

 

A 150 éves évforduló alkalmából az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában megjelenik a neves gyógynövénykutató halálának 70. évfordulóján, két évvel ezelőtt megtartott emlékünnepségre készült előadásokat, ismertetőket tartalmazó kötet.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one