Kérdését, véleményét, információit írja meg nekünk a következő címre:

alternativa.news@yahoo.com
 

Nagyvilág • Élő példa • Képzések • Közösségi kapcsolódás • Megtartó múlt

 
 

A vállalkozások hetes rendszere

Created 10-02-28 23:03 | Last change 10-02-28 23:36

A vállalkozások hetes rendszere

Az ipari-gazdasági fejlődést nemcsak a műszaki fejlettség, hanem a munkaerő fejlettsége is meghatározza. XIX. század vége-XX. század elejei kaotikus vállalatvezetési viszonyai között Frederick Winslow Taylor kidolgozta tudományos vállalatvezetés-elméletét (scientific management), amelyben a vállalalt alkalmazottait a társadalom addigi hármas tagozódásának megfelelően kategorizálta: szellemi - ellenőrző - végrehajtó tevékenységet folytatók. Műszaki-tudományos szemléletű munkája a termelési folyamatok, a szervezetek, ezáltal az ipar fejlődésének komoly impulzust adott.

Történelmi előzmények

A társadalom fent említett kategóriái közt a történelem során hatalmi harcok dúltak. Fordulópontok:
1301: a pápa hatalma visszavonhatatlanul meggyengül, ez jelzi a társadalmi hatalom átkerülését a papságtól - a szellem embereitől - a nemességhez.
1557: a kereskedők egyházi jóváhagyást kapnak a pénz kamatra történő hitelezésére, ezzel a kereskedők, pénzemberek kerülnek hatalomra a társadalomban - ez a helyzet áll fenn ma is.
1900: a Taylor-féle modellel a szellem emberei újra hatalmat nyernek. Egy régi modell újra aktuálissá válik, a vállalkozások területén, ám a hatalmat élvezők ragaszkodása ellenére hamar idejétmúlttá lesz. A hawthorn-i kísérlet eredménye világosan rámutat az emberi tényező jelentőségére a termelésben. Az ellenőrzésen alapuló hierarchikus taylor-i modell mellett megjelenik a HR-menedzsment.

Jelenkor

Az 50-es években a társadalmak politikai elégedetlenségének okán a vállalatokban is kohéziós problémák mutatkoztak. Peter Drucker A vállalatvezetés gyakorlata (The Practice of Management) című könyve alapján új vezetési módszert dolgoztak ki: „management by objectives” - mennyiségi célok kitűzésével, ill. célok megosztásával történő vezetés.
Az elvek problematikája, amely társadalmi szinten a 60-as években jelenkezett, a vállalkozások életébe begyűrűzve a 70-es években Nyugaton policy-gyártási „lázt” idézett elő.
A 80-es években individuális szinten új kérdés merül fel: az élet, ezzel kapcsolatosan az elvégzett munka értelme - gazdasági téren a vállalkozások értelmére irányul a figyelem. A 80-as évek végére jellemző a mission statement-ek gyártása, a küldetés megfogalmazása.
Az új, támogató, kísérő vezetési stílusok lényege, hogy a bizalmatlan viszonyulást - amelyhez mint módszer az ellenőrzés társul - a bizalom kiépítésének a szándéka váltja fel.
Kelet-Európában ez a tudati fejlődés nem következtt be, a célokat és alapelveket a párt diktálta, a kontroll gyakorlására kiválóan alkalmas taylor-i módszerek gyakorlása mellett. A 89-es változást követően ezekben a társadalmakban a nyugati világgal való szembesülés drámai hatást eredményezett.

Az újkori változások eredményei

A taylor-i modell újdonsága az ősidők óta (1301-ig) alkalmazott modellhez viszonyítva az, hogy az eszközök használatához folyamatokat hoz létre és szervezeteket alakít ki. Ez a gazdasági tevékenységben az öntudatra ébredést eredményezte, ennek nyomán megjelentek a célok, az alapelvek és a küldetés. A gazdasági életben bekövetkezett öntudatosodás az emberi tudati fejlődésnek fontos része: a három anyagi kategóriát (eszköz, folyamat, szervezet) az ember köti össze a szellemi kategóriákkal (célok, alapelvek, küldetés). A mai vállalkozások működése az említett hét elemen alapul.

A jelenkor problémái

Az indiai kasztrendszerben a papok, főurak, kereskedők kasztja mellett negyedikként a rabszolgák kasztja szerepelt, ennek modern kori megfelelője a civil réteg, amelynek törvényszerű felfejlődése a jelenleg uralmon lévők számára egyre nagyobb fenyegetettséget jelent.

A beszélgetést az alábbi linken hallgathatják meg:
http://radio.tisztahangok.hu/archivum/02_menedzserkalauz_04_vezkereka_04_vallalkozasok_7es_rendszere
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one